atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978

wysokogórskie murawy nawapiene
Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaJuncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Seslerietea variae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)