takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis rupestris All.

mietlica skalna