Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
3D
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Agrostis (mietlica)kl 8339
cechy diagnostyczne w kluczu:Agrostis (mietlica)kl 8339
Wyróżnia się dwa podgatunki (oba rodzime we florze Polski) różniące się stopniem ploidalności i drobnymi cechami kłosków:

space

ssp. rupestris - mietlica skalna typowa

cechy diagnostyczne w kluczu:Agrostis (mietlica)kl 8339

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
cechy diagnostyczne w kluczu:Agrostis (mietlica)kl 8339

wybrane okazy · selected collections

#4
and.090709-24
leg. Anna Nowak-Dańda
/Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka), Tatry/
#3 #1 3D XL
jkr.120801-8
leg. Jerzy Kruk
/Orla Perć (Tatry)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.909 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.647 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.228+232 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.705 [11]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.95+i94 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.233 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.890 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji