atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Agrostis rupestris All. s.l.

mietlica skalna
Agrostis Agrostis Agrostis AgrostisAgrostismietlica olbrzymia (Agrostis gigantea)mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
09.07.2009, Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka), Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
3D
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Agrostis (mietlica)kl 8339
Wyróżnia się dwa podgatunki (oba rodzime we florze Polski) różniące się stopniem ploidalności i drobnymi cechami kłosków:

space

ssp. rupestris - mietlica skalna typowa

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Agrostis rupestris (mietlica skalna)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Agrostis rupestris (mietlica skalna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090709.24.and - Agrostis rupestris (mietlica skalna); Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka), Tatry
090709-24
leg. Anna Nowak-Dańda
/Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka), Tatry/ #4
znalezisko 20120801.8.jkr - Agrostis rupestris (mietlica skalna); Orla Perć (Tatry)
120801-8
leg. Jerzy Kruk
/Orla Perć (Tatry)/ #3, 1.3D