atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis rupestris All.

mietlica skalna
Agrostis Agrostis Agrostis AgrostisAgrostismietlica olbrzymia (Agrostis gigantea)mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera)