Cladonia uncialis Elenkin et Savicz

[porost]

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw