atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis (Jenik 1961) W. Mat. 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis — regionalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis