atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidisWal. 1933

Juncion trifidi Juncion trifidi Juncion trifidi Juncion trifidiJuncion trifidiOreochloetum distichae (subnivale)Carici (rigidae)-Festucetum airoidis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis — lokalnie