atlas-roslin.pl

(związek) All.Juncion trifidi Krajina 1933

wysokogórskie naturalne murawy acidofilne
Caricion curvulae Br.-Bl. 1926

odpowiada siedlisku „wysokogórskie murawy acidofilne (6150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Juncion trifidi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)