atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale) Pawł. 1926

Juncion trifidi Juncion trifidi Juncion trifidi Juncion trifidiJuncion trifidiOreochloo distichae-Juncetum trifidi (zespół boimki i situ skuciny)Junco trifidi-Festucetum airoidis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Oreochloetum distichae (subnivale) — regionalnie