(związek) All.Chenopodion fluviatilie R.Tx. 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Chenopodion fluviatilie

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Chenopodion fluviatilie

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Chenopodion fluviatilie

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Chenopodion fluviatilie

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Chenopodion fluviatilie

  Ass.Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
  
  Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum
  
  Ass.Chenopodietum glauco-rubri