atlas-roslin.pl

(związek) All.Chenopodion glauci(R. Tx. in Poli et J. Tx. 1960) Hejný 1974[229] [🔉 che·no·po·di·on gla͡ł·ci]

terofity nadwodne (zb. nitrofilne, z komosami i łobodami)
Chenopodion fluviatilieR. Tx. in Poli et J. Tx. 1960 nom. illeg.[14][jako główna]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska autogeniczne (naturalne) i antropogeniczne, zwykle nitrofilne zbiorowiska terofitów rozwijających się w pełni późnym latem i jesienią; corocznie niszczonych przez wyższe stany wody zimą i wiosną.

space

Zbiorowiska tego związku rozwijają się na brzegach rzek, na łachach, na brzegach i dnie wysychających zbiorników wodnych, niekiedy w miejscach silnie przenawożonych - przy ujściach bądź osadnikach ścieków.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Chenopodion glauci

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Chenopodion glauci

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Bidentetalia tripartiti (zbiorowiska terofitów nadwodnych) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Chenopodion glauci

🟡 Ass.Agrostio stoloniferae-Pulicarietum vulgaris - zespół mietlicy rozłogowej i płesznika zwyczajnego - zespół mietlicy rozłogowej i płesznika zwyczajnego
🟡 Ass.Bidenti-Atriplicetum prostratae - zespół uczepu amerykańskiego i łobody oszczepowatej * - zespół uczepu amerykańskiego i łobody oszczepowatej
🟢 Ass.Chenopodietum rubri - zespół komosy sinej i czerwonawej * - zespół komosy sinej i czerwonawej
🟢 Ass.Chenopodio rubri-Polygoletum brittingeri - zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej - zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej
🟢 Ass.Chenopodio rubri-Xanthietum riparii - zespół rzepienia włoskiego * - zespół rzepienia włoskiego
🟡 zb.Polygonum nodosum-Eragrostis albensis - zbiorowisko z miłą białawą - zbiorowisko z miłą białawą
🟡 Ass.Rorippo-Corrigioletum litoralis - zespół komosy wielonasiennej i nadbrzeżycy nadrzecznej - zespół komosy wielonasiennej i nadbrzeżycy nadrzecznej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji