(zespół) Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum Lohm. et Walther 1950

Xanthio riparii-Chenopodietum
24.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Chenopodion fluviatilie

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti