atlas-roslin.pl

(rząd) O.Bidentetalia tripartitiBr.-Bl. et R.Tx. 1943[14][229] [🔉 bi·den·te·ta·li·a tri·par·ti·ti]

zbiorowiska terofitów nadwodnych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska okazałych terofitów nadbrzeżnych, z przewagą gatunków z rodzajów uczep (Bidens) i rdest (Polygonum), wykształcające się na mezotroficznych i eutroficznych, silnie wilgotnych siedliskach[229].

space

Jedyny rząd w klasie Cl.Bidentetea tripartiti.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisane tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Bidentetalia tripartiti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Bidentetalia tripartiti — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Bidentetalia tripartiti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Bidentetalia tripartiti

🟢 All.Bidention tripartiti - terofity nadwodne (zb. głównie naturalne) - terofity nadwodne (zb. głównie naturalne)
🟡 Ass.Bidentetum cernui - zespół uczepu zwisłego * - zespół uczepu zwisłego
🟢 Ass.Bidenti-Polygonetum hydropiperis - zespół rdestu ostrogorzkiego * - zespół rdestu ostrogorzkiego
🟡 Ass.Bidenti-Polygonetum mitis - zespół rdestu łagodnego - zespół rdestu łagodnego
🟡 Ass.Bidenti-Ranunculetum scelerati - zespół jaskra jadowitego * - zespół jaskra jadowitego
🟢 Ass.Bidenti-Rumicetum maritimi - zespół szczawiu nadmorskiego * - zespół szczawiu nadmorskiego
🟡 Ass.Junco-Bidentetum connatae - zespół uczepu zwodniczego - zespół uczepu zwodniczego
🟡 Ass.Rumicetum palustris - zespół szczawiu błotnego - zespół szczawiu błotnego
🟡 Ass.Rumici-Alopecuretum aequalis - zespół wyczyńca czerwonożółtego * - zespół wyczyńca czerwonożółtego
🟡 Ass.Tephroseridetum palustris - zespół starca błotnego - zespół starca błotnego
🟢 All.Chenopodion glauci - terofity nadwodne (zb. nitrofilne, z komosami i łobodami) - terofity nadwodne (zb. nitrofilne, z komosami i łobodami)
🟡 Ass.Agrostio stoloniferae-Pulicarietum vulgaris - zespół mietlicy rozłogowej i płesznika zwyczajnego - zespół mietlicy rozłogowej i płesznika zwyczajnego
🟡 Ass.Bidenti-Atriplicetum prostratae - zespół uczepu amerykańskiego i łobody oszczepowatej * - zespół uczepu amerykańskiego i łobody oszczepowatej
🟢 Ass.Chenopodietum rubri - zespół komosy sinej i czerwonawej * - zespół komosy sinej i czerwonawej
🟢 Ass.Chenopodio rubri-Polygoletum brittingeri - zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej - zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej
🟢 Ass.Chenopodio rubri-Xanthietum riparii - zespół rzepienia włoskiego * - zespół rzepienia włoskiego
🟡 zb.Polygonum nodosum-Eragrostis albensis - zbiorowisko z miłą białawą - zbiorowisko z miłą białawą
🟡 Ass.Rorippo-Corrigioletum litoralis - zespół komosy wielonasiennej i nadbrzeżycy nadrzecznej - zespół komosy wielonasiennej i nadbrzeżycy nadrzecznej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji