takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rosa ‘Mount Shasta’

róża 'Mount Shasta'
Rosa ‘Mount Shasta’ (róża 'Mount Shasta')
cv. Mount Shasta; 17.07.2011 copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie: Rosa-uprawiane

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110717.72.js - Rosa ‘Mount Shasta’ (róża 'Mount Shasta')
110717-72
leg. Jacek Soboń
/cv. Mount Shasta/ #1