atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rosa ‘Ballerina’

róża 'Ballerina'
róże (Rosa) ozdobne róże (Rosa) ozdobne róże (Rosa) ozdobn… róże (Rosa) …róże (Rosa) ozdobneróża 'Alba Meidiland' (Rosa ‘Alba Meidiland’)róża 'Tanmirsch' (Rosa ‘Tanmirsch’)
🌸
Rosa ‘Ballerina’ (róża 'Ballerina')
cv. Ballerina; 28.08.2010 copyright © by Jacek Soboń
Rosa ‘Ballerina’ (róża 'Ballerina')
cv. Ballerina

właściwości i zastosowanie

🌱
grupa: róże parkowe [Okazałe krzewy o dość sztywnych pędach, do 2 m wysokości. W większości odporne na choroby i zimowanie. W tej roli stosuje się też rosłe odmiany róży pomarszczonej (Rosa rugosa) i innych gatunków botanicznych.]
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie: Rosa-uprawiane

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100828.52.js - Rosa ‘Ballerina’ (róża 'Ballerina')
100828-52
leg. Jacek Soboń
/cv. Ballerina/ #2