atlas-roslin.pl

Boraginaceae [🔉 *a·ce·e]

ogórecznikowate, szorstkolistne
  
↓nie(z) korona o symetrii grzbiecistej, rurka zagięta lub zakrzywiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
  
    
↓nie(z) pręciki wystają z korony
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Pręciki wyraźnie wystają z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
  W Polski występują dwa gatunki: pospolity na terenie całego kraju żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) (kwiaty niebieskofioletowe) i występujący tylko na wchodzie Lubelszczyzny żmijowiec czerwony (Echium russicum) (kwiaty czerwone).
    
    
↑nie (z) rurka korony zgięta, pręciki nie wystają
Anchusa arvensis (farbownik polny)
Anchusa arvensis (farbownik polny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Korona słabo grzbiecista, talerzykowata, rąbek szeroki, z prawie jednakowymi łatkami; rurka kolankowato zgięta.
Anchusa arvensis (farbownik polny)
wystepowanie
krzywoszyj polny · syn. Lycopsis arvensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Drogi polne, przydroża, trawiaste tereny ruderalne, ugory, miedze, chwast w uprawach (zboża, okopowe). Na glebach różnego typu.
    
  
↑nie (z) korona o symetrii ±promienistej, rurka korony prosta
  
    
↓nie(z) szyjka słupka na szczycie zalążni; zalążnia nie podzielona
Heliotropium arborescens (heliotrop peruwiański)
heliotrop krzewiasty · (potocznie: "heliotrop ogrodowy") · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Heliotropium europaeum L. było dawniej zawlekane. Heliotrop peruwiański (Heliotropium arborescens) jest stosunkowo często uprawianym kwiatem letnim.
    
    
↑nie (z) szyjka słupka wyrasta z nasady zalążni (osadzona w jej zagłębieniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Zalążnia już w czasie kwitnienia podzielonej na cztery (rzadziej na dwie) części.
    
      
↓nie(z) roślina naga
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Rozłupki dwie lub trzy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Cerinthe minor (ośmiał mniejszy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie (z) rośliny owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Rozłupki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
      
        
↓nie(z) korona bez wyraźnej rurki, promieniście rozpostarta; niebieska.
        
          
↓nie(z) łatki korony ostre
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
Borago officinalis (ogórecznik lekarski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście podługowato-eliptyczne.
          
          
↑nie (z) łatki korony tępe
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim teks ...
· Liście odziomkowe łopatkowate lub sercowato-jajowate.
          
        
↑nie (z) korona z wyraźną rurką — dzwonkowata, lejkowata lub talerzykowata
        
          
↓nie(z) korona rurkowatodzwonkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Słupek wystaje z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
          
          
↑nie (z) korona lejkowata lub talerzykowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
          
            
↓nie(z) bez osklepek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
            
              
↓nie(z) kielich tylko częściowo rozcięty
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Korona w gardzieli z pięcioma łukowatymi, orzęsionymi liniami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
              
              
↑nie (z) kielich silnie rozcięty
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Gardziel korony z pięcioma podłużnymi owłosionymi fałdami lub prostymi podłużnymi liniami włosków.
· ta cecha diagnostyc ...
              
            
↑nie (z) z osklepkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
            
              
↓nie(z) kielich prawie dwuklapowy
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Korona 2 – 3 mm średnicy; fioletowa.
Asperugo procumbens (lepczyca rozesłana)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) kielich pięcioząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
              
                
↓nie(z) rozłupki z haczykowatymi kolcami
                
                  
↓nie(z) kwiaty małe niebieskie
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Rozłupki tylko na kantach z (1) 2 (3) rzędami haczykowatych kolców. Ząbki kielicha przy dojrzałych rozłupkach nie rozpostarte i podwinięte.
· ta cecha diagnost ...
Lappula squarrosa (lepnik zwyczajny)
wystepowanie
syn. Lappula myosotis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
↑nie (z) kwiaty średnie brązowopurpurowe
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Całe rozłupki kolczaste. Ząbki kielicha w dojrzałości niełupek rozpostarte na boki i często podwinięte.
· ta cecha diagnost ...
Cynoglossum officinale (ostrzeń pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                
↑nie (z) rozłupki bez haczykowatych kolców
                
                  
↓nie(z) osklepki wewnątrz gardzieli
Nonea pulla
Nonea pulla (zapłonka brunatna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Korona zwykle ciemno brązowopurpurowa.
Nonea pulla (zapłonka brunatna)
wystepowanie
syn. Nonea erecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
↑nie (z) osklepki u wylotu gardzieli
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
                  
                    
↓nie(z) osklepki drobne, nie zamykają gardzieli
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Korona 3 – 5 mm średnicy, zielonkawobiała lub żółtobiała.
· ta cecha diag ...
Lithospermum officinale (nawrot lekarski)
wystepowanie
nawrocik lekarski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
↑nie (z) osklepki duże, zamykają gardziel
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Rozłupki ciemne.
                    
                      
↓nie(z) osklepki owłosione
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
rurka korony w przekroju; osklepki z papillami, poniżej osklepek pręciki
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Korona 6 – 15 mm średnicy; rurka 5 – 7 mm długości; czerwonofioletowa do fioletowoniebieskiej. Słupek nie wystaje z korony.
Anchusa officinalis (farbownik lekarski)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
                      
                      
↑nie (z) osklepki nagie
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Korona 2 – 12 mm długości, zwykle niebieska; rurka zwykle krótka.
                      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu