atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pulmonaria ‘Trevi Fountain’ [🔉 pul·mo·na·ri·a]

miodunka ‘Trevi Fountain’
Pulmonaria Pulmonaria Pulmonaria PulmonariaPulmonariamiodunka pośrednia (Pulmonaria ×intermedia)Pulmonaria ‘Majeste’
🌸
Pulmonaria ‘Trevi Fountain’
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski XL
Pulmonaria ‘Trevi Fountain’
Pulmonaria ‘Trevi Fountain’
Pulmonaria ‘Trevi Fountain’

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: Terra Nova Nurseries, USA, 2002
charakter odmiany: (syn. P. saccharata T.F.) liście długie z wyrazistymi srebrzystymi plamami; kwiaty duże, kobaltowoniebieskie
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: miodunka (Pulmonaria)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220510.139.22 - Pulmonaria ‘Trevi Fountain’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-139
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Trevi Fountain/ #5