fot. bl-Pulmonaria-obscura-100525-OB-PAN-338 (884×721) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka