atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Pulmonaria ×intermedia Palla [🔉 pul·mo·na·ri·a *]

miodunka pośrednia