takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Pulmonaria officinalis agg. L.

miodunka plamista (agg.) miodunka lekarska (agg.)
PulmonariaPulmonariamiodunka długolistna (Pulmonaria longifolia)miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia)
skróty

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Pulmonaria (miodunka)kl 9698
Bylina, 10 – 40 cm wysokości, z krótkim płożącym się kłączem.

space

Liście obustronnie owłosione, górą gęsto krótkimi włoskami z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; spodnia strona może mieć dość wyraźną dwoistość owłosienia (miodunka plamista (Pulmonaria officinalis)) lub niewyraźną z dużą liczbą krótkich włosków gruczołowatych (miodunka ćma (Pulmonaria obscura)).

space

Kielich ±lejkowaty (miodunka plamista (Pulmonaria officinalis)) lub ±walcowaty (miodunka ćma (Pulmonaria obscura)).

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Szeroko ujęta miodunka plamista (agg.) (Pulmonaria officinalis agg.) jest rozdzielona na dwa gatunki: miodunka ćma (Pulmonaria obscura) (głównie wschód Polski) i miodunka plamista (Pulmonaria officinalis) (głównie zachód kraju ale i zdziczała z uprawy w innych częściach Polski).

space