takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Poa stiriaca Fritsch et Hayek

wiechlina styryjska
na stronie — występowanie