fot. 020419-24 (538×792) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020419-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Poa annua (wiechlina roczna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.04.2002, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski