atlas-roslin.pl

Picea [🔉 p·ce·a]

świerk, smrk /cz/, Fichte (f) /de/, spruce /en/, épicéa (m) /fr/, ель (f) /ru/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) igły jednobarwne, czterokanciaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Linie aparatów szparkowych ±równomiernie na każdej z czterech stron, poza tym jednobarwne, bez białych pasków na spodzie.
  
    
↓nie(z) igły zielone lub sinawe, błyszczące
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies (świerk pospolity)
Picea abies
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyszki długie, 10-15 (18) cm długości, łuski nasienne mniej lub bardziej wydłużone na szczycie, grube, sztywne, tabakowo brązowe do ciemno brązowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Picea abies (świerk pospolity)
wystepowanie
(potocznie: "smerek", "smrek") · syn. Picea excelsa · Picea excelsa · 491
  Jedyny krajowy gatunek świerka. Pospolicie, zwłaszcza na pogórzu i w górach.
    
    
↑nie (z) igły z nalotem woskowym, matowe
    
      
↓nie(z) igły tępo szpiczaste
Picea glauca (świerk biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyszki nieduże, 3-5 (6) cm długości i (1.2) 1.5-2 cm szerokości; zielone przed dojrzeniem, łatwo opadające; łuski nasienne zaokrąglone, całobrzegie.
Picea glauca (świerk biały)
świerk kanadyjski · syn. Picea alba · Picea canadensis · 491
      
      
↑nie (z) igły zaostrzone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyszki większe 4-16 cm długości i 3-4.5 cm szerokości; jasne, cieliste. Łuski nasienne cienkie, papierowe, często zwężone ku szczytowi, z brzegiem pofalowanym lub ząbkowanym i wyciętym na szczycie.
      
        
↓nie(z) pędy mocne, nagie
Picea pungens
igły, sztywne, mocne 20-30 mm, kwadratowe lub lekko bocznie splaszczone, długo zaostrzone, kłujace, jednobarwne z nalotem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pączki ±kuliste, bez żywicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Picea pungens (świerk kłujący)
(potocznie: "świerk srebrny", "świerk srebrzysty") · 491
        
        
↑nie (z) pędy słabsze, owłosione
Picea engelmannii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pączki ±stożkowate, z żywicą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
  
↑nie (z) igły dwubarwne, ±spłaszczone
  
    
↓nie(z) korona wąskostożkowata, gałęzie zwieszone, gałązki owłosione
Picea omorika (świerk serbski)
Picea omorika (świerk serbski)
3D
spodnia strona; owłosienie gałązki
Picea omorika (świerk serbski)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Igły tęposzpiczate, z ostką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Picea omorika (świerk serbski)
świerk bałkański · 491
    
    
↑nie (z) korona szeroko stożkowata, gałęzie odchodzą prostopadle, gałązki nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Igły ułożone ±promienisto i luźno, bardzo wąskie (<1 mm szerokości), zaostrzone, sztywne i kłujące; na górnej części z fragmentami linie aparatów szparkowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Picea (świerk)
🌱
Zimozielone okazałe drzewa iglaste, zwykle o regularnej, stożkowatej koronie, z ostrym wierzchołkiem i piętrowo ustawionymi gałęziami. W uprawie także odmiany niskie, karłowate. Efektowne z uwagi na na pokrój; u niektórych gatunków i odmian ulistnienie jest srebrzyste.

Typowe formy drzewiaste stosowane jako efektowne drzewa parkowe. Zastosowanie w miastach ogranicza wrażliwość na zanieczyszczenie powietrza i wymagania odnośnie jego wyższej wilgotności. Niskie odmiany są w tym wypadku mniej wrażliwe. Odmiany karłowe często sadzone w ogrodach. Zimozielone okazałe drzewa iglaste, zwykle o regularnej, stożkowatej koronie, z ostrym wierzchołkiem i piętrowo ustawionymi gałęziami. W uprawie także odmiany niskie, karłowate. Efektowne z uwagi na na pokrój; u niektórych gatunków i odmian ulistnienie jest srebrzyste.

space

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • na żywopłot formowany, obronny
🌲 drzewa iglaste • "kolczaste/kłujące" • zimozielone (wiecznie zielone) • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście
wysokość: (0.5) 2 – 30 (50) m • szerokość: 1 – 12 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • z wilgotnym powietrzem
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny • preferuje lekko kwaśne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
Wymagają gleb przeciętnie żyznych lub żyznych, stale dostatecznie wilgotnych; poza świerkiem kłującym (Picea pungens) nie znoszą suszy. Powietrze powinno być wilgotne. Dlatego lepiej rosną w obszarach chłodniejszego klimatu i z wyższymi opadami. W Polsce na terenach podgórskich i na północy Polski. Większość gatunków wystarczająco mrozoodporna dla uprawy na terenie całej Polski.

System korzeniowy jest silny ale płytki (wysokie drzewa mogą być wywracane przez wiatry). Kilkuletnie egzemplarze dobrze znoszą przesadzanie.

Preferowaną metodą rozmnażania gatunków jest wysiew nasion, wiosną, przeważnie bez konieczności stratyfikacji; pomocne jest namoczenie nasion przez dobę przed siewem; sieje się płytko, na głębokość 1 cm.

Wiele gatunków i odmian ukorzenia się z sadzonek pobieranych w okresie wczesnowiosennym.

Szczepienie na 3-letnich siewkach świerka pospolitego (Picea abies) jest preferowaną metodą rozmnażania gatunków i odmian których sadzonki trudno ukorzeniają się. Aby otrzymać prosto rosnące drzewka kluczowe jest wybranie na zrazy pędów z silnym pąkiem wierzchołkowym i z umieszczonymi pod nim symetrycznie rozłożonymi 3-4 pąkami bocznymi. W pierwszych latach po szczepieniu konieczne jest prowadzenie przewodnika przywiązywanego do palika.Wymagają gleb przeciętnie żyznych lub żyznych, stale dostatecznie wilgotnych; poza świerkiem kłującym (Picea pungens) nie znoszą suszy. Powietrze powinno być wilgotne. Dlatego lepiej rosną w obszarach chłodniejszego klimatu i z wyższymi opadami. W Polsce na terenach podgórskich i na północy Polski. Większość gatunków wystarczająco mrozoodporna dla uprawy na terenie całej Polski.

space

Preferowaną metodą rozmnażania gatunków jest wysiew nasion, wiosną, przeważnie bez konieczności stratyfikacji; pomocne jest namoczenie nasion przez dobę przed siewem; sieje się płytko, na głębokość 1 cm.

space

Szczepienie na 3-letnich siewkach świerka pospolitego (Picea abies) jest preferowaną metodą rozmnażania gatunków i odmian których sadzonki trudno ukorzeniają się. Aby otrzymać prosto rosnące drzewka kluczowe jest wybranie na zrazy pędów z silnym pąkiem wierzchołkowym i z umieszczonymi pod nim symetrycznie rozłożonymi 3-4 pąkami bocznymi. W pierwszych latach po szczepieniu konieczne jest prowadzenie przewodnika przywiązywanego do palika.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

z nasion [bez stratyfikacji, warto namoczyć 24h przed wysiewem, wysiew na głębokość 1 cm, koniec kwietnia-maj]
przez szczepienie [niektóre gatunki na 3-letnich, zadoniczkowanych siewkach świerka pospolitego (Picea abies), zimą lub wczesną wiosną w szklarni]
przez sadzonki pędowe zdrewniałe [wiele gatunków koniec lutego-marzec, najlepiej cięte z piętką; niektóre w czasie letniego spoczynku (czerwiec); stymulator ukorzeniania wskazany; niektóre gatunku ukorzeniają się bardzo trudno]

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Picea [🔉 p·ce·a](pl) świerk • smrk /cz/, Fichte (f) /de/, spruce /en/, épicéa (m) /fr/, ель (f) /ru/
Nazwa rodzajowa Piceus (łacińskie "smolny") związana jest ze "smolistością" drewna części gatunków z tego rodzaju. Podane suchej destylacji dostarczało żywicznej smoły żywicznej — dziegciu.
pceus, -a, -um (lat., adj.)
1) smolny, żywiczny; 2) czarny jak smoła; od rzeczownika pix, picis f (smoła = dziegieć, produkt suchej destylacji drewna); pochodzi od praindoeuropejskiego *pik- oznaczającego smołę; podobne w brzemieniu słowa znajdują się w wielu językach z tej grupy, oznaczając smołę, a wtórnie piekło lub przenośnie gorąco (ale już podobne słowa piec, pieczenie itp. to inna rodzina)
świerk (pl.)
oraz regionalne (na południu) smrek, smerek są podobne w innych językach słowiańskich i prawdopodobnie pochodzą od praindoeuropejskiego *smer-k- oznaczającego drzewo iglaste (samo *smer- tyczyło się lasu iglastego)