atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière

świerk ajański
Picea ajanensis Fischer ex Carrière
Picea Picea Picea Piceaświerk biały (Picea glauca)świerk likiangeński (Picea likiangensis)
🌸🌱