atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea asperata Mast. [🔉 p·ce·a *]

świerk chiński
Picea Picea Picea Piceaświerk czerwony (Picea rubens)świerk dwubarwny (Picea alcoquiana)
🌸🌱
Picea asperata (świerk chiński)
18.05.2022, Ogród Botaniczny w Lublinie; copyright © by Marek Snowarski
Picea asperata (świerk chiński)
Picea asperata (świerk chiński)
Picea asperata (świerk chiński)
Picea asperata (świerk chiński)
Picea asperata (świerk chiński)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Picea asperata (świerk chiński)

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220518.88.22 - Picea asperata (świerk chiński); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-88
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/ #6