atlas-roslin.pl
efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Conyza sumatrensis (S. F. Blake) Pruski et G. Sancho