atlas-roslin.pl

siewka Conyza canadensis (przymiotna kanadyjskiego)

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina w formie różyczki liściowej
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina rosnąca na długość
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
3D
pęd
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
kwiatostan

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100000.swB_1.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
100000-swB_1
leg. Marek Snowarski #7
znalezisko 20100000.swL_6.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
100000-swL_6
leg. Marek Snowarski #4
znalezisko 20100000.swM_8.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Wrocław
100000-swM_8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie n.../ #3
znalezisko 20100000.swC_6.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
100000-swC_6
leg. Marek Snowarski #3
znalezisko 20100000.swJ_7.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
100000-swJ_7
leg. Marek Snowarski #2
znalezisko 20100000.swA_1.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
100000-swA_1
leg. Marek Snowarski #9