atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Cirsium ×wimmeri Čelak.

Cirsium canum × palustre
Cirsium Cirsium Cirsium CirsiumCirsiumCirsium ×tataricumCirsium ×candolleanum