⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - tylko rurkowe, z puchem i plewinkami]
  
koszyczek gęsto pajęczynowato owłosiony (↓nie)
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
Arctium tomentosum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Tylko zewnętrzne listki okrywy z haczykowatym zakończeniem; wewnętrzne z szerokim prostym zakończeniem, w górze purpurowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Arctium tomentosum (łopian pajęczynowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, przydroża, zarośla, olszyny, brzegi wód.
  
  
koszyczek nagi lub rzadko pajęczynowato owłosiony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Wszystkie listki okrywy z haczykowatym zakończeniem.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  
    
listki okrywy całe zielone; ogonki liściowe pełne (↓nie)
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Ogonki liści odziomkowych, przynajmniej w dole pełne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Arctium lappa (łopian większy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, przydroża, zarośla, olszyny, często nad rzekami i brzegami wód.
    
    
wewnętrzne listki okrywy w górze purpurowe; ogonki liści odziomkowych dęte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Ogonki liści odziomkowych dęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
    
      
koszyczki w czasie owocowania 15-25mm średnicy (↓nie)
Arctium minus (łopian mniejszy)
Arctium minus (łopian mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Kwiaty dłuższe od wewnętrznych listków okrywy.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Arctium minus (łopian mniejszy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, przydroża, zarośla, olszyny, brzegi wód.
      
      
koszyczki 25-40mm szerokości (↑nie)
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
XL
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Kwiaty ±długości wewnętrznych listków okrywy.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zręby, wiatrołomy, skraje lasów liściastych.