atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Cirsium ×reichenbachianum M. Loehr.

Cirsium arvense × oleraceum