takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C.A. Mey.

solenantus apeniński
Solenanthus apenninus (solenantus apeniński)
2017.05.13; 2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Solenanthus apenninus (solenantus apeniński)
2013.05.05
Solenanthus apenninus (solenantus apeniński)
2013.05.05
Solenanthus apenninus (solenantus apeniński)
2013.05.05

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.2.js - Solenanthus apenninus (solenantus apeniński); OB Uniw. Wrocławskiego
130000-2
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #4