fot. bg-200804-Omphalodes_scorpioides8 (595×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Omphalodes scorpioides (ułudka leśna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.04.2008, przy ujściu Pogony
copyright © by Błażej Gierczyk