atlas-roslin.pl

Anchusa [🔉 an·ch·sa]

farbownik

Anchusa arvensis · farbownik polny

krzywoszyj polny
Lycopsis arvensis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
archeofit, zadomowiony [234]
farbownik polny (Anchusa arvensis)
wystepowanie
o mapie występowania
Anchusa arvensis (farbownik polny)
kwiat w przekroju
Roślina jednoroczna lub ozima, cała odstająco, szczeciniasto owłosiona. Liście brzegiem faliste i zatokowato ząbkowane.

space

Częsty. Drogi polne, przydroża, trawiaste tereny ruderalne, ugory, miedze, chwast w uprawach (zboża, okopowe). Na glebach różnego typu.

Anchusa officinalis · farbownik lekarski

takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
archeofit, zadomowiony [234]
farbownik lekarski (Anchusa officinalis)
wystepowanie
o mapie występowania
częsty · suche przydroża, miejsca ruderalne