↓nie(z) owoce z długim, kilkucentymetrowym, dzióbkiem, dłuższym do zasadniczej części owocu
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
▶ Scandix pecten-veneris L. (czechrzyca grzebieniowa)
wystepowanie - Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
trybulka grzebieniowa · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie (z) owoce bez dzióbka lub dzióbek krótszy od owocu
↓nie(z) owoce do 15-25 mm długości
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
owoce
▶ Myrrhis odorata (L.) Scop. (marchewnik anyżowy)
wystepowanie - Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
marchewnik wonny · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie (z) owoce znacznie krótsze
↓nie(z) owoce ± kuliste, obie rozłupki połączone także po dojrzeniu
Coriandrum sativum (kolendra siewna)
Coriandrum sativum (kolendra siewna)
↑nie (z) owoce nie kuliste, rozłupki w dojrzałości rozdzielone
↓nie(z) owoce z ościstymi lub szczeciniastymi wyrostkami
↓nie(z) hakowate szczecinki na owocu krótkie; łodyga naga
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
▶ Anthriscus caucalis M. Bieb. (trybula pospolita)
wystepowanie - Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
syn. Anthriscus vulgaris Pers. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie (z) ± hakowate lub proste ostki na owocu długie
↓nie(z) ostki na owocu brodawkowane; łodygi przylegająco szorstko owłosione
Torilis arvensis (kłobuczka polna)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
fragment baldaszku, pęknieta dojrzała rozłupnia, widoczny karpofor
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
liść z dolnej części łodygi
↑nie (z) ostki na owocu gładkie; łodyga rzadko odstająco owłosiona, łysiejąca
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
▶ Caucalis platycarpos L. (włóczydło polne)
wystepowanie - Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
syn. Caucalis daucoides L. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie (z) owoce gładkie lub szorstkie
↓nie(z) rozłupki oskrzydlone na bocznych żebrach lub także ± oskrzydlone na grzbietowych
↓nie(z) rozłupki oskrzydlone na wszystkich żebrach (bocznych i grzbietowych)
↓nie(z) łatki z ostką; łodyga dęta
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
końcowe odcinki dolnego liścia łodygowego
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga pusta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Selinum carvifolia (L.) L. (olszewnik kminkolistny)
wystepowanie - Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
syn. Peucedanum carvifolia Vill. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) łatki bez ostki; łodyga pełna
↓nie(z) końcowe łatki równowąskie, w różnych płaszczyznach
Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
XL
Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
▶ Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin (wzdęcin Fischera)
wystepowanie - Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście) [491]
  Rzadko zawlekany na terenach ruderalnych.
↑nie (z) końcowe łatki szersze, w jednej płaszczyźnie
↓nie(z) łodyga rozgałęziająca się w górze; płatki białe
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe długie, obejmujące łodygę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Conioselinum tataricum Hoffm. (szczwoligorz tatarski)
wystepowanie - Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
szczwoligorz pochwiasty · syn. Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) łodyga rozgałęziająca się ± od nasady; płatki bladożółte
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe krótko rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. (koniopłoch łąkowy)
wystepowanie - Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
syn. Silaus flavescens Bernh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) rozłupki oskrzydlone tylko na bocznych żebrach
↓nie(z) łodyga szczeciniasto owłosiona
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
3D
owoce, strona grzbietowa (na górze) i brzuszna (na dole)
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
młode owoce
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
liść
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pojedynczo pierzastozłożone, lub pojedynczo głęboko podzielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) łodyga naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wielokrotnie pierzastozłożone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście 2-3× trójlistkowe
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc spłaszczony, z bardzo szerokim oskrzydleniem (często szerszym od właściwego owocu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch (gorysz miarz)
wystepowanie - Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)
syn. Imperatoria ostruthium L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) liście 2-3× nieparzysto pierzastozłożone; owoce z węższym lub szerszym oskrzydleniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce z węższym lub szerszym oskrzydleniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nie(z) łodyga ± gładka
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś liścia prosta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) łodyga głęboko rowkowana
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Ostericum palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś liścia w miejscach listków załamuje się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ostericum palustre Besser (starodub łąkowy)
wystepowanie - Ostericum palustre (starodub łąkowy)
dzięgiel łąkowy · syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) rozłupki nieoskrzydlone do ostro żebrowanych ± oskrzydlonych
↓nie(z) liście pojedynczo nieparzysto pierzastozłożone
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
liść
Apium repens (selery błotne)
liść
↑nie (z) przynajmniej niektóre liście 2× i więcej pierzastozłożone
↓nie(z) rozłupki ± wąsko podługowate, przynajmniej 2× dłuższe niż szersze
↓nie(z) rozłupki z pięcioma płaskimi żebrami
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
baldach z dojrzewającymi owocami
↑nie (z) rozłupki bez wyraźnych żeber
Anthriscus sylvestris
rozłupnia, widać karpofor
↑nie (z) rozłupki jajowate lub kuliste, co najwyżej 2× dłuższe niż szersze
↓nie(z) baldaszki niesymetryczne
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) baldaszki symetryczne, wszechstronne
↓nie(z) kwiat na obwodzie baldaszka z powiększonymi zewnętrznymi płatkami
Oenanthe aquatica
Oenanthe aquatica (kropidło wodne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha wyraźne, trójkątne, w czasie owocowania obecne, powiększone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiat na obwodzie baldaszka bez powiększonych zewnętrznych płatków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha drobne, w postaci ząbków lub szczecinek, na owocu nie powiększone LUB brak.
↓nie(z) odcinki ostatniego rzędu podługowate, ostro piłkowane
Cicuta virosa (szalej jadowity)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
bulwiaste kłącze z poprzecznymi komorami powietrznymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w nasadzie bulwiasto zgrubiała, z komorą powietrzną z poprzecznymi przegrodami.
▶ Cicuta virosa L. (szalej jadowity)
wystepowanie - Cicuta virosa (szalej jadowity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) odcinki ostatniego rzędu równowąskie do nitkowatych, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w nasadzie nie jest wyraźnie zgrubiała, bez przedzielanej komory powietrznej.
↓nie(z) odcinki ostatniego rzędu równowąsko-szydlaste, nieobłonione
↓nie(z) odcinki ostatniego rzędu równowąskie, dłuższe
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Promieni baldacha 20-35, nieco szorstkich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. (selernica żyłkowana)
wystepowanie - Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
syn. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) odcinki ostatniego rzędu nitkowate
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pokrywki nieobłonione. Promieni baldacha 3-15, nagich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Meum athamanticum Jacq. (wszewłoga górska)
wystepowanie - Meum athamanticum (wszewłoga górska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Rośliny górskie.
↑nie (z) odcinki ostatniego rzędu lancetowate, obłonione
↓nie(z) płatki na szczycie tylko nieco odgięte do środka, bez wyrostka
Mutellina purpurea (marchwica pospolita)
Mutellina purpurea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 3-4-krotnie pierzastosieczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Mutellina purpurea (Poir.) Thell. (marchwica pospolita)
wystepowanie - Mutellina purpurea (marchwica pospolita)
syn. Ligusticum mutellina (L.) Crantz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W górach.
↑nie (z) płatki z długim wyrostkiem zagiętym do środka
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 2-3-krotnie pierzastosieczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Na niżu i pogórzu.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji