atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » klad 11760 » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » klad 769 » Asteridae » klad 3514 » euasterids » campanulids » klad 11918 » klad 11919 » Apiales » klad 11922 » Apiaceae »

Apiaceae - z pokrywkami, bez pokryw

Apiaceae Apiaceae Apiaceae ApiaceaeApiaceae🔑Apiaceae - z pokrywkami i pokrywamiApiaceae - bez pokrywek (LUB te nieliczne i szybko opadają)
  
↓nie(z) owoce z długim, kilkucentymetrowym, dzióbkiem, dłuższym do zasadniczej części owocu
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris L. (czechrzyca grzebieniowa)
wystepowanie
trybulka grzebieniowa · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  
  
↑nie (z) owoce bez dzióbka lub dzióbek krótszy od owocu
  
    
↓nie(z) owoce do 15-25 mm długości
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
Myrrhis odorata (L.) Scop. (marchewnik anyżowy)
wystepowanie
marchewnik wonny · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
    
    
↑nie (z) owoce znacznie krótsze
    
      
↓nie(z) owoce ±kuliste, obie rozłupki połączone także po dojrzeniu
Coriandrum sativum (kolendra siewna)
Coriandrum sativum (kolendra siewna)
      
      
↑nie (z) owoce nie kuliste, rozłupki w dojrzałości rozdzielone
      
        
↓nie(z) owoce z ościstymi lub szczeciniastymi wyrostkami
        
          
↓nie(z) hakowate szczecinki na owocu krótkie; łodyga naga
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis M. Bieb. (trybula pospolita)
wystepowanie
syn. Anthriscus vulgaris Pers. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
          
          
↑nie (z) ±hakowate lub proste ostki na owocu długie
          
            
↓nie(z) ostki na owocu brodawkowane; łodygi przylegająco szorstko owłosione
Torilis arvensis (kłobuczka polna)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
liść z dolnej części łodygi
            
            
↑nie (z) ostki na owocu gładkie; łodyga rzadko odstająco owłosiona, łysiejąca
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos L. (włóczydło polne)
wystepowanie
syn. Caucalis daucoides L. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
            
        
↑nie (z) owoce gładkie lub szorstkie
        
          
↓nie(z) rozłupki oskrzydlone na bocznych żebrach lub także ±oskrzydlone na grzbietowych
          
            
↓nie(z) rozłupki oskrzydlone na wszystkich żebrach (bocznych i grzbietowych)
            
              
↓nie(z) łatki z ostką; łodyga dęta
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga pusta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Selinum carvifolia (L.) L. (olszewnik kminkolistny)
wystepowanie
syn. Peucedanum carvifolia Vill. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
              
              
↑nie (z) łatki bez ostki; łodyga pełna
              
                
↓nie(z) końcowe łatki równowąskie, w różnych płaszczyznach
Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
XL
Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denudatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin (wzdęcin Fischera)
wystepowanie
Antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście).[491]
  Rzadko zawlekany na terenach ruderalnych.
                
                
↑nie (z) końcowe łatki szersze, w jednej płaszczyźnie
                
                  
↓nie(z) łodyga rozgałęziająca się w górze; płatki białe
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe długie, obejmujące łodygę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Conioselinum tataricum Hoffm. (szczwoligorz tatarski)
wystepowanie
szczwoligorz pochwiasty · syn. Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                  
                  
↑nie (z) łodyga rozgałęziająca się ±od nasady; płatki bladożółte
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe krótko rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. (koniopłoch łąkowy)
wystepowanie
syn. Silaus flavescens Bernh. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                  
            
↑nie (z) rozłupki oskrzydlone tylko na bocznych żebrach
            
              
↓nie(z) łodyga szczeciniasto owłosiona
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
3D
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pojedynczo pierzastozłożone, lub pojedynczo głęboko podzielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
              
↑nie (z) łodyga naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wielokrotnie pierzastozłożone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓nie(z) liście 2-3× trójlistkowe
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc spłaszczony, z bardzo szerokim oskrzydleniem (często szerszym od właściwego owocu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch (gorysz miarz)
wystepowanie
syn. Imperatoria ostruthium L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                
                
↑nie (z) liście 2-3× nieparzysto pierzastozłożone; owoce z węższym lub szerszym oskrzydleniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce z węższym lub szerszym oskrzydleniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                  
↑nie ↓nie(z) łodyga ±gładka
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś liścia prosta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                  
↑nie (z) łodyga głęboko rowkowana
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Ostericum palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś liścia w miejscach listków załamuje się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ostericum palustre Besser (starodub łąkowy)
wystepowanie
dzięgiel łąkowy · syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                  
          
↑nie (z) rozłupki nieoskrzydlone do ostro żebrowanych ±oskrzydlonych
          
            
↓nie(z) liście pojedynczo nieparzysto pierzastozłożone
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
Apium repens (selery błotne)
            
            
↑nie (z) przynajmniej niektóre liście 2× i więcej pierzastozłożone
            
              
↓nie(z) rozłupki ±wąsko podługowate, przynajmniej 2× dłuższe niż szersze
              
                
↓nie(z) rozłupki z pięcioma płaskimi żebrami
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
                
                
↑nie (z) rozłupki bez wyraźnych żeber
Anthriscus sylvestris
                
              
↑nie (z) rozłupki jajowate lub kuliste, co najwyżej 2× dłuższe niż szersze
              
                
↓nie(z) baldaszki niesymetryczne
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                
↑nie (z) baldaszki symetryczne, wszechstronne
                
                  
↓nie(z) kwiat na obwodzie baldaszka z powiększonymi zewnętrznymi płatkami
Oenanthe aquatica
Oenanthe aquatica (kropidło wodne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha wyraźne, trójkątne, w czasie owocowania obecne, powiększone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
                  
↑nie (z) kwiat na obwodzie baldaszka bez powiększonych zewnętrznych płatków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha drobne, w postaci ząbków lub szczecinek, na owocu nie powiększone LUB brak.
                  
                    
↓nie(z) odcinki ostatniego rzędu podługowate, ostro piłkowane
Cicuta virosa (szalej jadowity)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w nasadzie bulwiasto zgrubiała, z komorą powietrzną z poprzecznymi przegrodami.
Cicuta virosa L. (szalej jadowity)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                    
                    
↑nie (z) odcinki ostatniego rzędu równowąskie do nitkowatych, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w nasadzie nie jest wyraźnie zgrubiała, bez przedzielanej komory powietrznej.
                    
                      
↓nie(z) odcinki ostatniego rzędu równowąsko-szydlaste, nieobłonione
                      
                        
↓nie(z) odcinki ostatniego rzędu równowąskie, dłuższe
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Promieni baldacha 20-35, nieco szorstkich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. (selernica żyłkowana)
wystepowanie
syn. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
                        
                        
↑nie (z) odcinki ostatniego rzędu nitkowate
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pokrywki nieobłonione. Promieni baldacha 3-15, nagich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Meum athamanticum Jacq. (wszewłoga górska)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Rośliny górskie.
                        
                      
↑nie (z) odcinki ostatniego rzędu lancetowate, obłonione
                      
                        
↓nie(z) płatki na szczycie tylko nieco odgięte do środka, bez wyrostka
Mutellina purpurea (marchwica pospolita)
Mutellina purpurea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 3-4-krotnie pierzastosieczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Mutellina purpurea (Poir.) Thell. (marchwica pospolita)
wystepowanie
syn. Ligusticum mutellina (L.) Crantz · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  W górach.
                        
                        
↑nie (z) płatki z długim wyrostkiem zagiętym do środka
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 2-3-krotnie pierzastosieczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Na niżu i pogórzu.
                        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony