atlas-roslin.pl

Seseli [🔉 se·se·li]

żebrzyca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nielistki pokrywek wolne
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
Seseli annuum (żebrzyca roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce 1.5-2.5 mm długości i 1.5 mm szerokości.
▶ Seseli annuum L. (żebrzyca roczna)
wystepowanie - Seseli annuum (żebrzyca roczna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy i zarośla.

Mylony z podobną selernicą żyłkowaną (Cnidium dubium).

↑nie listki pokrywek zrośnięte w formie kubeczek
Seseli hippomarathrum (żebrzyca kobyla)
Seseli hippomarathrum (żebrzyca kobyla)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Baldach 5-20-szypułowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Seseli hippomarathrum L. (żebrzyca kobyla)
żebrzyca konioszał · takson wyłączony z flory Polski [prawdopodobnie błędnie podany z terenu Polski][491]
  Prawdopodobnie mylnie podana z Polski. Gatunek o pontyjsko-panońskim zasięgu, występujący też w południowych Czechach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.338+331k+332k+333k [15]
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.354 [71.5]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.322+330+367 [86.11]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.75 [16.9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.504 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.372 [9]
 • Schischkin B.K., 1950 — Flora URSS. T.16 p.483 [85.16]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.334 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.449 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.255 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji