⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Apiaceae - z pokrywkami, bez pokryw]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) płatki na brzegu orzęsione (↓nie)
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum (świerząbek orzęsiony)
Chaerophyllum hirsutum (świerząbek orzęsiony)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Szyjki słupka prawie proste lub rozchodzą się pod ostrym kątem, do 2× dłuższe niż wąsko stożkowate, stopniowo w szyjki przechodzące stylopodium (krążek miodnikowy).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Chaerophyllum hirsutum (świerząbek orzęsiony)
wystepowanie
świerząbek kosmaty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, zarośla i ich skraje.
  
  
(p) płatki na brzegu nieorzęsione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Szyjki słupka rozchodzą się pod kątem prostym lub rozwartym, do 2× dłuższe lub tak samo długie jak stylopodium (krążek miodnikowy).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
  
    
(p) byliny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Szyjki słupka około 2× dłuższe niż stylopodium.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnosty ...
    
      
(p) liście łodygowe 2× trójlistkowo pierzaste, listki ostatniego rzędu jajowate do eliptycznych (↓nie)
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Liście łodygowe 2× trójlistkowo pierzaste (przypominają w tym podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), z listkami ostatniego rzędu dużymi (4-10cm długości i 1.5-5cm szerokości), jajowatym lub eliptycznymi, na brzegu równomiernie (1)2× piłkowanymi, na końcu szpiczastymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje lasów liściastych, olszyny, zarośla, sady, rowy.
      
      
(p) liście łodygowe 3-4× pierzaste, listki ostatniego rzędu lancetowate (↑nie)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Liście łodygowe 3-4× pierzaste (przypominają w tym trybula leśna (Anthriscus sylvestris), z listkami ostatniego rzędu i odcinkami lancetowatymi, 2-5cm długości i 1-2cm szerokości, brzegiem pierzastowrębnymi do pierzastosiecznych, na szczycie piłkowanymi lub całobrzegimi, szpiczastymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Chaerophyllum aureum (świerząbek złotawy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
    
(p) rośliny roczne lub dwuletnie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Pokrywki na brzegu orzęsione lub nie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyc ...
    
      
(p) końcowe odcinki listków jajowate (↓nie)
Chaerophyllum temulum (świerząbek gajowy)
Chaerophyllum temulum (świerząbek gajowy)
Chaerophyllum temulum (świerząbek gajowy)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Listki liścia na szczycie tępe do krótko szpiczastych, dalej 1-2× pierzaste, z końcowymi odcinkami szeroko jajowatymi do podługowato jajowatych, ±ząbkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Chaerophyllum temulum (świerząbek gajowy)
wystepowanie
świerząbek zwisły · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zarośla, ich skraje i zacienione przydroża.
      
      
(p) końcowe odcinki listków wąsko lancetowate do równowąskich (↑nie)
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Listki liścia na szczycie szpiczaste, dalej 2-3× pierzaste, z końcowymi odcinkami wąsko lancetowatymi do równowąskich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek, lasy łęgowe, tereny podmokłe, zarośla. Także dawne uprawiane warzywo korzeniowe.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu