atlas-roslin.pl

Aethusa

blekot
  
↓nierośliny mniejsze, ciemnozielone
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· Liście ciemnozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, ogrody, uprawy.
  
  
↑nie rośliny większe, jasnozielone
Aethusa cynapioides (blekot cienisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglą ...
· Liście jasnozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Aethusa cynapioides (blekot cienisty)
syn. Aethusa cynapium ssp. cynapioides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów.