fot. MS-Peucedanum_ostruthium-20030705-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
05.07.2003, Góry Orlickie, Zieleniec · copyright © by Michał Smoczyk