atlas-roslin.pl

Apiaceae - bez pokrywek (LUB te nieliczne i szybko opadają)

Apiaceae Apiaceae Apiaceae ApiaceaeApiaceae🔑Apiaceae - z pokrywkami, bez pokrywbaldaszkowate (Apiaceae) uprawiane
Baldaszki bez pokrywek LUB te są nieliczne i szybko opadają.
  
↓niekwiaty żółte lub żółtozielone
  
    
↓nieliście pojedynczo pierzastozłożone
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa (pasternak zwyczajny)
Pastinaca sativa (pasternak zwyczajny)
· ta cecha diagnostycz ...
Pastinaca sativa (pasternak zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie przynajmniej część liści wielokrotnie pierzastozłożonych; odcinki nitkowate, o charakterystycznym zapachu
    
      
↓nierośliny roczne z płytkim korzeniem
Anethum graveolens (koper ogrodowy)
XL
Anethum graveolens
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Pochwy liściowe 15 – 20 mm długości, w górze kapturowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
      
↑nie dwuletnie lub byliny z głęboko korzeniące się
Foeniculum vulgare (fenkuł włoski)
Foeniculum vulgare (fenkuł włoski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Pochwy liściowe 3 – 7 cm długości, w górze obustronnie z uszkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Foeniculum vulgare (fenkuł włoski)
koper włoski · (potocznie: "fenkuł") · syn. Foeniculum capillaceum · takson uprawiany
      
  
↑nie kwiaty białe lub różowe
  
    
↓niekłącze cienkie, ±poziome, płożące się i rozgałęzione; wszystkie listki szerokie, jajowate do podługowatych
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie kłącze ±pionowe, nierozgałęzione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Przynajmniej część odcinków/listków ostatniego rzędu wąska, nitkowata do szeroko równowąskiej.
    
      
↓niedolne liście pojedynczo nieparzystozłożone, listki ząbkowane do pierzastosiecznych
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga (biedrzeniec mniejszy typowy)
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga (biedrzeniec mniejszy typowy)
      
      
↑nie dolne liście wielokrotnie pierzastozłożone; odcinki ostatniego rzędu nitkowate
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Pochwy liści łodygowych w górze z dwoma wyrostkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Carum carvi (kminek zwyczajny)
wystepowanie
(potocznie: "kozieradka pospolita") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony