atlas-roslin.pl

(związek) All.Trifolion medii Th. Müller 1961

ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych
Origanetalia Origanetalia Origanetalia OriganetaliaOriganetaliaGeranion sanguinei (kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Trifolion medii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Trifolion medii — + ChAss.

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Trifolion medii — + przechodzące z Molinio-Arrhenatherete