atlas-roslin.pl

(związek) All.Trifolion medii Th. Müller 1961

ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Trifolion medii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Trifolion medii — + ChAss.

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Trifolion medii — + przechodzące z Molinio-Arrhenatherete