atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sedo-Peucedanetum oreoseliniBrzeg 1988

zbiorowiska acydofilne Trifolion medii zbiorowiska acydofilne Trifolion medii zbiorowiska acydofilne T… zbiorowiska acydof…zbiorowiska acydofilne Trifolion mediiMelampyrum pratense-Hieracium (zbiorowisko pszeńca i jastrzębców)
Sedo-Peucedanetum oreoselini
18.07.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Sedo-Peucedanetum oreoselini
Sedo-Peucedanetum oreoselini
Sedo-Peucedanetum oreoselini
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.