atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.