atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska acydofilne Trifolion medii

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska acydofilne Trifolion medii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.zbiorowiska acydofilne Trifolion medii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska acydofilne Trifolion medii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska acydofilne Trifolion medii

  Zb.Melampyrum pratense-Hieracium (zbiorowisko pszeńca i jastrzębców)
  
  Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini