atlas-roslin.pl

(związek) All.Seslerion tatrae Pawł. 1935

naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym

odpowiada siedlisku „nawapienne murawy wysokogórskie (6170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Seslerion tatrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae — związek tatrzański, endemiczny