(zespół) Ass.Caricetum firmae (carpaticum) Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum firmae (carpaticum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum firmae (carpaticum)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum firmae (carpaticum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) ⇒ związek tatrzański, endemiczny

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)