atlas-roslin.pl

(rząd) O.Seslerietalia variae Br.-Bl. 1926

naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Seslerietalia variae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae — ChCl