(zespół) Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum R.Tx. (1942)1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Eragrostion ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Eragrostietalia