(związek) All.Eragrostion R.Tx. ap. Slavnić 1944

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Eragrostion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Eragrostion — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Eragrostion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Eragrostietalia

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Eragrostion

  Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum