atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calluno-SarothamnetumMalc. 1929 em. Oberd. 1957

zarośla żarnowca miotlastego · żarnowczyska
Rubo plicati-SarothamnetumWeber 1987
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Calluno-Serothamnetum
Ass.Calluno-Sarothamnetum
Calluno-Serothamnetum
Ass.Calluno-Sarothamnetum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calluno-Sarothamnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calluno-Sarothamnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji