atlas-roslin.pl

(związek) All.Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962

Rubion subatlanticum R.Tx. 1952

zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Pruno-Rubion fruticosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)