atlas-roslin.pl

(związek) All.Pruno-Rubion fruticosiR.Tx. 1952 corr. Doing 1962

Rubion subatlanticumR.Tx. 1952
zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Pruno-Rubion fruticosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Prunetalia spinosae (ciepłolubne krzewiaste zb. okrajkowe) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Pruno-Rubion fruticosi

🔵 Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae - zarośla tarninowe - zarośla tarninowe
🔵 Ass.Frangulo-Rubetum plicati
🔵 Ass.Calluno-Sarothamnetum - zarośla żarnowca miotlastego * - zarośla żarnowca miotlastego
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji