atlas-roslin.pl

(rząd) O.Prunetalia spinosae R.Tx. 1952

zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Prunetalia spinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Prunetalia spinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)