atlas-roslin.pl

(rząd) O.Prunetalia spinosaeR.Tx. 1952

ciepłolubne krzewiaste zb. okrajkowe · zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Prunetalia spinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Prunetalia spinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Prunetalia spinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Prunetalia spinosae

🔵 All.Pruno-Rubion fruticosi
🔵 Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae - zarośla tarninowe - zarośla tarninowe
🔵 Ass.Frangulo-Rubetum plicati
🔵 Ass.Calluno-Sarothamnetum - zarośla żarnowca miotlastego * - zarośla żarnowca miotlastego
🔵 All.Berberidion - ciepłolubne zarośla - ciepłolubne zarośla
🔵 Ass.Pruno-Ligustretum - zarośla ligustru i tarniny - zarośla ligustru i tarniny
🔵 Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei - zarośla derenia świdwy - zarośla derenia świdwy
🔵 All.Prunion fruticosae
🔵 All.Salicion arenariae - zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich - zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich
🔵 Ass.Hippophao-Salicetum arenariae
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji