atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Verbascum ×ustulatum Čelak. [🔉 wer·bas·kum *]

Verbascum nigrum × phoeniceum
Verbascum Verbascum Verbascum VerbascumVerbascumdziewanna okazała (Verbascum speciosum)dziewanna ogrodowa (Verbascum ×hybridum)
wystepowanie
Verbascum nigrum · dziewanna pospolita
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Verbascum phoeniceum · dziewanna fioletowa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.257)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Verbascum ×ustulatum
14.06.2011, Białowieża, woj. podlaskie; copyright © by Bogdan Jaroszewicz
Verbascum ×ustulatum
06.2012, Góry gm. Korczew woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Verbascum ×ustulatum
Verbascum ×ustulatum
XL
Verbascum ×ustulatum
XL
Verbascum ×ustulatum
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110614.1.bgjar - Verbascum ×ustulatum; Białowieża, woj. podlaskie
110614-1
leg. Bogdan Jaroszewicz
/Białowieża, woj. podlaskie/
/V. phoeniceum rośnie obok na s.../ #4