atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Verbascum ×ustulatum Čelak.

Verbascum nigrum × phoeniceum