atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Phalaris arundinacea L. ‘Feesey’ [🔉 fa·la·ris *]

mozga trzcinowata ‘Feesey’